RAUSE AS, søker daglig leder.

http://www.rause.no/?p=843

Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale og ønskes besatt innen utløpet av 2020.

Rause AS er en tiltaksarrangør av VTA (varig tilrettelagt arbeid) og organisert som et aksjeselskap med kommunal og privat eierskap. Bedriften tilbyr i tillegg til statlige tiltaksplasser også et kommunalt aktivitetstilbud, samt er opplæringsbedrift for lærekandidater. For tiden har bedriften ca 40 arbeidstakere og 10 ledere. Bedriften omsatte for kr. 11.871.000,- i 2019.
For mer informasjon om selskapet se www.rause.no

Stillingen er spennende, variert og utfordrende. Den krever stor arbeidskapasitet, godt humør og evne til å forstå og sette seg inn i alle områder ved driften av en vekstbedrift.
Som daglig leder må du se muligheter for utvikling og samtidige ha lønnsomhet i fokus. Det er viktig å følge opp kvalitetsarbeidet både ovenfor bedriftens medarbeidere og produksjonsområdene i bedriften.
Daglig leder rapporterer til styret. God elektronisk kompetanse, skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning.
Ønsket bakgrunn:
• Høyere relevant utdanning
• God økonomiforståelse
• Ledererfaring og relevant arbeidserfaring
• Relevant nettverk innenfor privat og offentlig virksomhet
• Kunnskap om mennesker med behov for tilrettelegging
• Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og godt humør vil bli vektlagt
• Forståelse for hvilken rolle bedriften har ovenfor våre offentlige oppdragsgivere og de tjenester vi skal tilby våre ansatte

Som leder er du:
• Utviklingsorientert og samlende
• Tydelig og evner å sette utviklende mål for dine ansatte og deg selv
• Strukturert og handlekraftig
• Samarbeidsorientert
Vi tilbyr lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. Det må framlegges politiattest før ansettelse.
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Daglig leder Birger Ødegård, tlf. 94864203. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Det gjøres oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.
Søknadsfrist 11. august 2020.
Skriftlig søknad med relevante attester og referanser sendes birger@rause.no eller Rause AS, Postboks 72, 1891 Rakkestad.

Aktuelt


VÅRE AVDELINGER

Mekanisk avdeling

Rebruk

Pakke/monteringsavdelingen

Vår mekaniske avdeling har utstyr og kompetanse til å håndtere de fleste utfordringer. En delikat bruktbutikk vel verd et besøk. Vi påtar oss det meste innen pakke- og monteringsoppdrag.

Hjelpemidler

Utemiljø

Vi drifter kommunens utlån av tekniske hjelpemidler. Vi utfører plenklipping, kantklipping, skogrydding, hagerydding etc.

ÅPNINGSTIDER

RAUSE AS ( Industriveien 8 )
Mandag til fredag 0745-1515

Tekniske Hjelpemiddel Administrasjon ( Industriveien 8 )
Mandag til fredag 0800 -1500

Bruktbutikken  RAUSE REBRUK ( Industriveien 7 )
Mandag til fredag 0900-1430