Aktuelt

Siste nytt

Kundetjenester

Her kan du lese mer om hva vi kan tilby

Kontakt oss

Kontakt oss

Velkommen til RAUSE

Rauses hjemmeside er under redigering og vil oppdateres med nye bilder og informasjon i løpet av januar 2017.

RAUSE (Rakkestad Utviklingssenter AS) har som målsetting å være en lokal tilbyder av tjenester til NAV, fylkeskommunen og Rakkestad kommune der det er behov for tilrettelegging, veiledning og opplæring av personer med et økt behov for oppfølging.Hos oss skal arbeidet bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte deltaker gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver. Tiltaksdeltakerne kan da yte arbeidsinnsats basert på egne forutsetninger.

Vi er tiltaksarrangør av VTA (varig tilrettelagt arbeid)

Bedriften er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater.

 

Vår visjon er;

Vår bedrift skal favne alles behov for tilrettelagt arbeid og opplæring, og være våre samarbeidspartneres og deltakeres førstevalg.

 

Vi utfører en rekke oppdrag og tjenester for distriktets næringsliv. Vår målsetting er å gi våre kunder utvidede muligheter, og bedre lønnsomhet.

Nye arbeidsoppgaver er høyt prioritert og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle oss.

Bedriften er organisert som et aksjeselskap med Rakkestad kommune som største aksjeeier. I tillegg er Idun, Pettersen El.installasjon og Helgesen tekstil medeiere. Hos oss er det ikke aksjeutbytte, og et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til bedriften til beste for brukerne.

Høsten 2016 er ca 50 personer tilknyttet bedriften.

Rause på Facebook

RAUSE AS [fts facebook page id=rause.no posts_displayed= type=page] RAUSE REBRUK [fts facebook page id=618252444894531 posts_displayed=page_only type=page]