Utemiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår utemiljøgruppe har faste oppdrag:

Hagearbeid som plenklipping og kantklipping.

Rydding av hus og hage, plenklipping, kantklipping, klipping av hekker etc.

Rydding og bortkjøring.

Vi kjører er vekk hageavfall og annet søppel og leverer dette til kommunal søppelfylling.

Rydding av kantsoner og plantefelt.

Våre ansatte har ryddesag- og motorsagkurs. Rydding av kantsoner og løvtrær i plantefelt. Fortrinnsvis utføres dette på høst og vinter.

Håndmåking av mindre innkjørsler og strøing.