Prosedyre ved klage:

Klageskjema:

Klager bidrar til at bedriften kan sette fokus på områder hvor man ser at det gjøres systematisk feil. Husk derfor at din klage kan komme andre til gode.