Hjelpemidler

Rause har i mange år administrert kommunens hjelpemidler. Vi har kunnskap og erfaring, og har klart å gjøre dette til gode arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vårt ansvarsområde er lagring, vedlikehold og rengjøring, utlån, registrering, utkjøring og henting hos bruker innen kommunen.

Enklere tekniske hjelpemidler lånes ut på korttidsutlån (inntil 3 måneder) uten rekvisisjon fra kommunen. Dette omfatter toalettforhøyere, rollatorer, vanlige krykker, barnekrykker og lignende.

Større tekniske hjelpemidler utleveres mot rekvisisjon fra kommunen. Dette betyr at låner må kontakte fysio-ergoterapitjenesten eller andre med rekvisisjonsrett (f.eks hjemmesykepleien)

Ved permanent behov for hjelpemidler rekvireres dette oftest fra hjelpemiddelsentralen i Østfold, ta kontakt med fysio-ergoterapeut i Rakkestad Kommune. Rause vil motta dette en gang per uke, kontakte låner og bringe varene ut.

Vi tilbyr for salg:

  • Krykker
  • Spaserstokker
  • Strømpepåtrekkere
  • Gripetang
  • Doppsko
  • Ispigger

Dette selges i vår bruktbutikk i industriveien 7 (Rause rebruk)

Hjelpemidler. Tegning.
Hjelpemidler. Tegning.
Hjelpemidler. Tegning.