Utemiljø

Vår utemiljøgruppe har faste oppdrag:

  • Hagearbeid som plenklipping og kantklipping: Rydding av hage, plenklipping, kantklipping, klipping av hekker etc.
  • Rydding og bortkjøring: Vi kjører vekk hageavfall og annet søppel og leverer dette til kommunal søppelfylling.
  • Rydding av kantsoner og plantefelt: Våre ansatte har ryddesag- og motorsagkurs. Rydding av kantsoner og løvtrær i plantefelt. Fortrinnsvis utføres dette på høst og vinter.
  • Håndmåking av mindre innkjørsler og strøing.
Bil og henger fra rause
Rydder i kvist
Legger kvist i henger