Sertifiseringer

Rause AS er sertifisert etter standarden til ISO 9001:2015. Det vil si at vi har krav til kvalitet på hvordan vi leder vår bedrift. Sertifiseringen bekrefter at Rause styrer sine prosesser og tjenester etter kravene fra ISO, og kan levere tjenester i tråd med kunders krav til kvalitet. I praksis betyr det at Rause viser at vi har gode rutiner for, og er bevisst vårt ansvar for all typ samarbeid med våre arbeidstakere, ordinært ansatte og nære samarbeidspartnere.

Kiwa certified ISO 9001. Norwegian Accreditation MSYS 044. Grafikk

Rause AS er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater. Les mer om lærekandidatordningen under opplæring.

Rause AS er godkjent som tiltaksarrangør av VTA (Varig Tilrettelagte Arbeid) statlige og kommunale plasser.

OKvekst logo. Grafikk
nav logo. Grafikk
Rakkestad kommunevåpen. Grafikk