Opplæring

Lærekandidater

I samarbeid med Østfold fylkeskommune tilbyr RAUSE spesial undervisning i bedrift for elever med rett til videregående opplæring individuelt tilpasset hver enkelt. Mål for opplæringen avtales mellom lærekandidaten og bedriften. Vi tilbyr opplæring i flere ulike fag som gjennomføres enten i en av våre avdelinger eller ved praksis i ordinær bedrift. Læretiden avsluttes med en kompetanseprøve, og ved bestått prøve mottar lærekandidaten et kompetansebevis. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Østfold Fylkeskommune.

Vi kan tilby opplæring i:

  • Industrimekanikerfaget
  • Logistikkfaget
  • Kontor og administrasjonsfaget
  • Butikk- og salgsfaget
  • Kantinedrift (ved 2 eller flere kandidater samtidig)

Andre fag kan tilbys ved utplassering i ekstern bedrift.

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Vi tilbyr et variert utvalg av arbeidsoppgaver innenfor pakke/montering, utemiljø, hjelpemiddeladministrering, mekanisk avdeling og bruktmarked. En tilrettelagt arbeidsplass bidrar til økt selvbilde, inkludering i arbeidslivet, økt mestringsfølelse, økt livskvalitet, trivsel, utvidet nettverk, bedre helse, bidrag til verdiskapning og økning av bredden i det lokale bedriftsliv.

Rause har 2 varianter av vta-plasser, statlige eller kommunale. Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg dersom du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og du har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt. For tiden har RAUSE 21 statlige plasser.

Ansatte på statlige vta-plasser skal vurderes årlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Ansatte på kommunale plasser får vedtak fra kommunen om tildeling av plass. Vedtakene er tidsbestemte og vurderes av Forvaltningsenheten i kommunen minst en gang hvert år for mulig fornyelse av tilbudet.

For begge alternativer er det et krav om at søkere er innvilget varig uførepensjon etter folketrygdloven, eller får dette innvilget i nærmeste framtid. Både statlige og kommunale plasser lønnes med kr. 25,50 pr. time.

Innsøking til statlige plasser gjøres via det lokale NAV-kontoret og kommunale plasser via Forvaltningsenheten i Rakkestad kommune.

Arbeidstakers håndbok

Ønsker du vår Arbeidstakers håndbok? Legg inn eposten din og så sender vi håndbok i PDF format!

    Ved å sende inn skjemaet, samtykker du til at vi sender deg informasjonen du etterspør, samt en oppfølgingsmail.

    Du kan lese mer om hvordan Rause behandler dine personopplysninger i vår personvernserklæring.