Om oss

Rause AS
Vår visjon
Våre verdier
FN's bærekraftmål
Faktura adresse
Rause AS 01

Rause AS

RAUSE (Rakkestad Utviklingssenter AS) har som målsetting å være en lokal tilbyder av tjenester til NAV, fylkeskommunen og Rakkestad kommune der det er behov for tilrettelegging, veiledning og opplæring av personer med et økt behov for oppfølging. Hos oss skal arbeidet bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte deltaker gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver. Tiltaksdeltakerne kan da yte arbeidsinnsats basert på egne forutsetninger.
Vi er tiltaksarrangør av VTA (varig tilrettelagt arbeid), statlige og kommunale plasser.
Bedriften er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater.

Vår visjon 02

Vår visjon

Vår bedrift skal favne alles behov for tilrettelagt arbeid og opplæring, og være våre samarbeidspartneres og deltakeres førstevalg.

Våre verdier 03

Våre verdier

På RAUSE utføres en rekke oppdrag og tjenester for distriktets næringsliv. Vår målsetting er å gi våre kunder utvidede muligheter og bedre lønnsomhet, både økonomisk og miljømessig. Det er god bærekraftigutvikling og gir mindre miljøavtrykk, å samarbeide lokalt.
Nye arbeidsoppgaver er høyt prioritert og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle oss. Alle ansatte i vår bedrift er en viktig ressurs. Vi har fokus på samarbeid og et godt sosialt fellesskap. Vi har troen på at trivsel skaper trygghet, som igjen gir god kvalitet på jobben som utføres på Rause.
Bedriften er organisert som et aksjeselskap med Rakkestad kommune som største aksjeeier. I tillegg er Idun Industrier, Pettersen El.installasjon og Helgesen tekstil medeiere. Hos oss er det ikke aksjeutbytte, og et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til bedriften til beste for brukerne.

FN's bærekraftmål 04

FN's bærekraftmål

Vår visjon og våre verdier sammenfaller godt med FN`s bærekraftmål nr. 8:

“Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle”

FN's bærekraftmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Grafikk.

Faktura adresse 05

Faktura adresse

Vi bruker EHF. Bruk vårt org.nr. 958452993 for å finne oss, eller rauseas@ebilag.com.