Personvern

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Rause AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om arbeidstakere tilknyttet VTA / sysselsetting;
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og medarbeidersamtaler (individuell planer med mål), referat fra ulike samarbeidsmøter, rapporter fra utprøvinger, og dokumenter mottatt fra andre offentlige instanser med personopplysninger.
For kunder/oppdragsgivere lagrer vi følgende opplysninger;
Navn på bedrift, opplysninger til kontaktperson hos kunde/oppdragsgiver, ordrehistorikk, bestillingsopplysninger, og faktura/bilag.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med NAV om arbeidsmarkedstiltaket VTA, samt avtale med Rakkestad kommune om kommunale plasser til sysselsetting ved Rause AS.
Opplysninger om kunde/oppdragsgiver benytter vi for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med kunde/oppdragsgivers bestilling.

Grunnlaget for behandlingen

Rause AS er databehandler og har inngått databehandleravtale med NAV og OKvekst. Opplysninger som Rause mottar, innhenter eller bearbeider gjøres i tråd med databehandleravtalen med de nevnte offentlige instanser. Opplysninger utover dette innhentes etter samtykke av den enkelte arbeidstaker i tiltaket VTA/kommunalt vedtak om sysselsetting.
Opplysninger mottas og/eller innhentes for å oppfylle avtale om tilrettelagte arbeid- og opplæringstjenester til det offentlige.

Innhenting av personopplysninger

Rause AS mottar opplysninger fra dataansvarlig offentlig instans, jmf. Databehandleravtale. Opplysninger vi innhenter gjøres etter samtykke fra den enkelte person. Vi innhenter personlige opplysninger hovedsakelig hos andre offentlige instanser, eller pårørende / verge etter samtykke.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). For mer informasjon, les vår «<a href=”/cookie-policy”>cookie policy</a>» på nettstedet.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Opplysninger knyttet til lønnsutbetalinger utleveres til bedritens regnskapskontor; Centera regnskap AS.
Personopplysninger knyttet til gjennomføring av VTA/sysselsetting utleveres til dataansvarlig og andre offentlige tjenester, samt pårørende/verge hvis aktuelt. Samtykke innhentes fra personen før opplysninger utleveres.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser til kunder/oppdragsgivere etter avtale/ordrer utleveres nødvendige opplysninger til samarbeidspartnere, som for eksempel fraktselskap.

Sletting av personopplysninger

Rause AS har prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling. Denne prosedyren er utarbeidet i tråd med databehandleravtaler med offentlige instanser. Prosedyren beskriver sikker lagring og sletterutiner. Innen 12 uker etter avsluttet VTA (tildelt fra NAV) skal alle opplysninger knyttet til VTA-tiltaket slettes. Opplysninger knyttet til arbeidsgiveransvaret vil fortsatt bli lagret (eks: arbeidsavtale og oppsigelse/sluttrapport).
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
Okvekst: følger bedriftens rutiner for lagring og sletting.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til:
Daglig leder Hanne-Karine Lie Grøtvedt. E-post: hanne-karine@rause.no